Betaling

GentBoxes modtager betaling med Dankort/VISA-Dankort, VISA, VISA Electron og Mastercard. Betaling vil først blive trukket på din konto, når varen afsendes. Alle beløb er i DKK. Danske kroner og er incl. moms. GentBoxes bruger en godkendt betalingsserver, der krypterer alle dine kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at man ikke kan aflæse dine informationer.

Levering

GentBoxes leverer på alle hverdage, med ordre indgået inden kl. 12.00 ved køb af enkelt GentBox. Ved køb af abonnementsløsning leverer GentBoxes den 1. hverdag i måneden, dog med forbehold for eventuelle uforudsete forsinkelser fra både GentBoxes og fragtfirma.

Levering er med i prisen på varen, således at kunde ikke betaler for levering, men dette tager GentBoxes sig af. Yderligere forventes det at levering finder sted hver den 1. hverdag i en måned hvor kunde er tilmeldt abonnementsservicen.

Har kunden købt et enkelt produkt og ikke som abonnementsløsning vil dette blive pakket og sendt så hurtigt som muligt på en given hverdag. Ved køb af enkelt vare uden abonnement sendes pakken inden for 3 hverdage og levering er i denne løsning også med i den betalte pris for varen. Dette betyder at GentBoxes tager sig af levering og kost af denne.

Ved køb af GentBoxes

Ved køb af abonnement aftaler hos GentBoxes, godkender kunden, at GentBoxes er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.

Kunden giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at GentBoxes må gennemføre én betalingstransaktion for hver betalingsperiode (måned), så længe abonnementet løber. Betalingstransaktionen gennemføres når den månedlige GentBox er sendt afsted fra GentBoxes. GentBoxes er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på abonnementsbeløbet for den kommende abonnementsperiode. Eventuelle yderligere beløb skal særskilt godkendes af kunden.

Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnement. Yderligere kan denne også findes under kundens login profil løbende. Indgåede abonnementsaftaler er gældende, indtil de opsiges af enten GentBoxes eller kunden. Opsigelse kan ske med 1 måneds varsel til udgangen af en måned.

Opsigelse af abonnementsaftaler, fornyelse og sletning af kortoplysninger sker via. Kundens egen login til egen profil eller per mail til kontakt@gentboxes.dk. Sker ændringer af abonnement eller oplysninger via mail er dette først godkendt når man på mail modtager en bekræftelse fra GentBoxes. Ved kortudløb kommer der automatisk en mail med påmindelse om, at kortoplysninger skal fornyes.

Den månedlige abonnementspris er oplyst ved aftalens indgåelse og kan fra GentBoxes ændres med et varsel på 45 dage til udgangen af en måned. Eventuelle prisrettelser har kunden til enhver tid ret til at frasige sig og der vil derved ikke blive trukket yderligere beløb fra dennes konto. 

Varsel herom fremsendes til den e-mail adresse, der er oplyst ved køb af abonnement eller den e-mail der er oplyst på kundens login profil. Abonnementet kan være underlagt særskilte vilkår/reglement, som oplyses ved køb af abonnementet.

Værdi af GentBoxes

Det oplyses ved køb hos GentBoxes, at den leverede værdi af indholdet i en GentBox svarer til det dobbelt af den betalte pris ved køb af abonnements løsningen. Dette skal forstås på en sådan måde, at når man som kunde køber og betaler 300 DKK for en løsning hos GentBoxes på abonnement, så garanterer GentBoxes, at indholdet af denne har en minimumsværdi af 600 DKK.

Dette gør sig dog kun gældende for den månedlige abonnementsløsning, hvorfor der, når man køber en enkelt boks hos GentBoxes, ikke garanteres for den dobbelte værdi i forhold til den betalte pris. Dog garanteres der stadig for en højere værdi af boksen ifht. Vejl. Udsalgspris end prisen man som kunde betaler. Værdien af indholdet fastsættes af GentBoxes og leverandører i samhørighed imellem disse to parter.

GentBoxes sætter sig for at dette bliver så gennemskueligt for kunden som muligt, og der tages derfor udgangspunkt i vejl. Udsalgspris fra den til enhver tid originale hjemmeside hvor på disse produkter kan købes (Der vil blive vedlagt et kort herom i enhver boks)Værdien er fastsat på baggrund af salg af de inkluderede varer i og til Danmark til privatpersoner. Da priser på ethvert marked er variable og kan skifte, bliver værdien af et givent produkt fastsat med en måneds tilbagevirkende kraft ifht. Modtagelse af boksen hos kunden. Der tages ikke højde for tidsfristede kampagner eller tilbud hos leverandøren af den enkelte vare.

Behandling af personoplysninger

GentBoxes har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne gennemføre ekspedition af afgivne ordre i vores webshop. GentBoxes indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for levering af denne ydelse. De personoplysninger der behandles er navn, adresse og e-mail adresse. Der registreres ikke personfølsomme oplysning såsom CPR. Nr., eller konto/kort numre.

Ved handel gennem webshoppen på www.gentboxes.dk, registreres personoplysninger med det formål at kunne levere de bestilte varer. Når sådanne oplysninger registreres, sikrer GentBoxes, at det sker med brugerens samtykke og at det klart fremgår, hvilke oplysninger der registreres. Registrerede oplysninger opbevares i 5 år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes.

I overensstemmelse med Persondataloven, vil GentBoxes som dataansvarlige give enhver der begærer det, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysning om vedkommende. Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse om; 1) hvilke oplysninger der behandles, 2) behandlingen af oplysningernes formål, 3) hvem der måtte modtage oplysningerne samt 4) hvorfra oplysningerne stammer. En registreret kan til enhver tid over for GentBoxes gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.

Reklamationsret

Der gives 2 års reklamationsret i henhold til købeloven. Vores reklamationsret gælder for fejl i materiale og/eller fabrikation. Reklamationen gælder ikke fejl eller skader begået ved forkert betjening af produktet / ydelsen. GentBoxes vil dække returneringsomkostninger i et rimeligt omfang.Ved returnering samt reklamationer rettes henvendelse til:

GentBoxes

CVR: 37592080

Østerled 5B st. th.

8700 Horsens

Der modtages ikke pakker sendt på efterkrav.

Refusion

Hvis der er aftalt refusion, så bedes I sende jeres bankoplysninger, så vi kan overføre det aftalte beløb.

Fortrydelsesret

Der gives 14 dages fuld returret på varer købt i vores Webshop. Perioden regnes fra den dag, hvor du modtager ordren. Returneringsomkostninger skal du selv afholde. Fortrydelse skal anmeldes til os senest 14 efter købet og fra fortrydelsen skal I senest 14 dage efter returnere forsendelsen.

Meddelelsen skal gives pr. mail på kontakt@GentBoxes.dk. I meddelelsen skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Du kan også vælge at benytte vores standard fortrydelsesformular og sende med retur. Den finder du ved at skrive til kontakt@gentboxes.dk

Varens stand, når du sender den retur

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi. For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Du må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug.

Klagemuligheder – oversigt og links:

Har du en klage over et produkt, købt i vores Webshop, kan der sendes en klage til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

Link: www.forbrug.dk

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform. Platformen findes her: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Angiver du en klage her, skal du oplyse vores E-mail adresse: kontakt@gentboxes.dk